СТОРІНКИ КЛУБІВ ПОШТОВИХ ГОЛУБІВ

Трихомонадна епізоотія голубів — захворювання, яке найчастіше зустрічається у молодих птахів даного виду, яке загрожує як пташенятам у гнізді, так і вже відсаджено¬му молодняку. У квітні три¬хомонадна епізоотія досягає свого піку, а в серпні знову спадає. Зараження молоді проходить від латентно ін¬фікованих дорослих голубів через зобне молочко. Поїлки і невеличкі ємності з водою, такі як ринви, можуть бути заражені трихомонадами і тому також розглядаються як джерела інфекції. Типові зміни в організмі пташеняти спричиняються проникнен¬ням флагеллят у тканини, причому пато¬генність може проявитись за¬вдяки певним стресовим си¬туаціям, віру¬лентності збуд¬ника, пошко¬дженню слизо¬вих оболонок, браком вітамі¬нів, схильності до даного за¬хворювання, а також вологим і холодним се¬зоном. Симп¬томи визна¬чаються різними варіантами протікання хвороби:

При глотко-зобовій трихо¬монадній епізоотії на слизових оболонках дзьоба і глотки ви¬никає дифтерійний жовтуватий сироподібний наліт. В області бугорків глотки утворюється мембрана з нашаруваннями, завдяки якій хвороба отримала другу назву „жовтої кнопки". Ці утворення можуть вирости до розмірів квасолини і пере¬шкоджати прийому їжі та води. Часто симптоми видно і на слизовій оболонці зоба.

При трихомонадній епізоотії внутрішніх органів найчастіше появляються жовтуваті сиро-подібні некротичні осередки різної величини на печінці.

Такі випадки смертельні. Слід відзначити високий рівень змін в організмі і при серцево-легеневій формі. Клінічними симптомами є порушення травлення, від¬сутність апетиту, виснажен¬ня, які найшвидше стають помітні у пташенят у гнізді. Якщо хворобу вдалось пере¬жити, виробляється певний імунітет, так що у старшому віці птахи інфікуються тільки латентно. Діагноз встановлю¬ють, досліджуючи мазок із зоба під мікроскопом.

Трихомонадна епізоотія пупка може проявлятись як разом із глотко-зобовою або ж епізоотією вну¬трішніх органів, так і окремо вже в пта¬шенят кількаденного віку. За кілька днів пуп збільшується приблизно до розмірів перепелиного яйця. Якщо некротичний тромб залишається інкапсульованим, то його можна видалити або він розвиваєть¬ся сам. Якщо ж він проникає вглиб, то перекидається на внутрішні органи, що призводить до тих самих симптомів і того ж перебігу хвороби, що й при внутрішній трихомонадній епізоотії.

При змішаній трихомонадній епізоотії проявляються ознаки двох чи більше її видів, одночасно або послідовно. Вона трапляється рідко, закінчується здебіль¬шого смертельно.

Терапевтично і профілактично застосо¬вують хіміко-терапевтичні засоби у формі нітромідазолдеривату, які діють саме на трихомонад. Під час курсу лікування слід подбати про вітамінні добавки. З профі¬лактичною метою дорослі птахи повинні також пройти курс лікування перед по¬чатком линьки і другий раз — в квітні/ травні, перед вилуплюванням пташенят. Під час курсу лікування слід відмовитись від вільного польоту.